Promocja!

FARM SYSTEM POWER+

Original price was: 550,00 zł.Current price is: 495,00 zł.

Krótki opis produktu …. Preparat FARM SYSTEM PREMIUM+ poprzez odpowiednio dobrany skład kompozytu mikrobiologicznego działa w szerokim zakresie bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania (temperatura, pH, rodzaj i skład ścieku, poziom O2 itp.) przyczyniając się zdecydowanie do poprawy warunków sanitarnych i higienicznych. Zawarty w preparacie kompozyt enzymatyczny inicjuje procesy rozpadu znajdujących się w ścieku substancji złożonych (białka, tłuszcze, skrobia) do związków prostych stanowiących źródło pokarmu bądź energii dla znajdujących się w preparacie bakterii.

Opis

FARM SYSTEM POWER+

Preparat do mikrobiologicznej obróbki odchodów odzwierzęcych

FARM SYSTEM POWER+ to enzymatyczno-bakteryjny preparat , który poprzez odpowiednio dobrany skład kompozytu mikrobiologicznego działa w szerokim zakresie bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania (temperatura, pH, rodzaj i skład ścieku, poziom O2 itp.) przyczyniając się zdecydowanie do poprawy warunków sanitarnych i higienicznych. Zawarty w preparacie kompozyt enzymatyczny inicjuje procesy rozpadu znajdujących się w ścieku substancji złożonych (białka, tłuszcze, skrobia) do związków prostych stanowiących źródło pokarmu bądź energii dla znajdujących się w preparacie bakterii. Dodatek kompozytu enzymatycznego powoduje, iż reakcje rozkładu ścieku zachodzą zdecydowanie szybciej. Preparat FARM SYSTEM POWER+ znacząco obniża poziom siarkowodoru i amoniaku. Przy doborze składu kompozytu mikrobiologicznego uwzględniono bardzo ścisłe kryteria bezpieczeństwa, związane zarówno z etapem przygotowania i realizacji produkcji biopreparatów, jak i ich późniejszym stosowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu założonej, wysokiej skuteczności działania. Dobrane szczepy charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością do multiplikacji. Są absolutnie niepatogenne, bezpieczne dla szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Nie produkują szkodliwych metabolitów. Mogą być aplikowane w obecności ludzi i zwierząt jak i w trakcie realizacji normalnych procesów produkcyjnych. W wyniku zasiedlenia środowiska są zdolne redukować mikroflorę patogenną na skażonym obszarze. Preparat FARM SYSTEM POWER+ charakteryzuje się bardzo wysoką koncentracją komponentu mikrobiologicznego. Tak wysoka koncentracja zapewnia właściwy poziom kolonizacji terenu skażonego i skuteczną redukcję zanieczyszczenia.

ZALETY STOSOWANIA PREPARATU FARM SYSTEM POWER+ W OBEJSCIACH INWENTARSKICH ( hodowla drobiu)
 • przyspieszenie procesów sedymentacji
 • redukcja ilości osadów dennych oraz ich upłynnienie
 • przyspieszenie procesu nitryfikacji
 • higienizacja ścieków i osadów ściekowych
 • przyspieszenie procesu emulgacji tłuszczów
 • redukcja uciążliwych fetorów w pomieszczeniach inwentarskich i w okolicy
 • silne hamowanie rozwoju grzybów i patogennych drobnoustrojów (głównie Escherichia coli,Enterobacter, Salmonella, Shigella, Streptoccocus) w gnojowicy i oborniku ( efekt zajętego miejsca) oraz podniesienie wartości nawozowych gnojowicy i obornika co przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł.
 • zapobieganie zjawisku „ puchnięcia ścieków ” i redukcja kożuchów powierzchniowych
 • poprawa udrożnienia rur i kanałów odpływowych
 • znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru i amoniaku w obiektach inwentarskich oraz miejscach stosowania preparatu a także istotne zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia.
 • redukcja chorobotwórczych bakterii, grzybów i pleśni w ściółce oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł.
 • zmniejszenie ilości chorób układu oddechowego i przewodu pokarmowego oraz chorób kończyn u zwierząt. ( zmniejszenie ryzyka powstania zapalenia błon śluzowych)
 • ograniczenie przykrych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika i gnojowicy na pola, a także szybka i korzystna regeneracja zdegradowanej mikroflory glebowej.
 • obniżenie wilgotności obiektów inwentarskich.

SKŁAD: Preparat FARM SYSTEM POWER+ zestawiony jest z odpowiednio dobranego kompozytu niepatogennych bakterii tworzących swoisty łańcuch troficzny, zdolnych do silnej multiplikacji, oraz nośnika i odpowiednio dobranych starterów umożliwiających rozwój bakterii w niekorzystnych warunkach.

DAWKOWANIE: Utylizacja gnojowicy: dawkujemy w ilości 10 gramów na każdy 1m3 napływającego ścieku odzwierzęcego co 7 dni. Dla szybszej kolonizacji środowiska przez bakterie preparat należy zaaplikować w kilku miejscach. Poprawa dobrostanu: Dawkujemy w ilości 2 gramów na każdy 1m2 powierzchni budynku inwentarskiego co 7 dni. Preparat może być rozsypywany po powierzchni rusztów.

Środki ostrożności i przechowywanie: Chronić przed dziećmi. Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zapobiegać tworzeniu się pyłu.

Preparat dostępny jest w opakowaniach: 4,5 kg preparatu netto FARM SYSTEM POWER+

 

Okres przydatności preparatu: 24 miesiące od daty produkcji

PRODUKT POSIADA ATEST PZH

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FARM SYSTEM POWER+”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *