MAXGLEB+ 1,25 kg – 5 ha

850,00 

MAXGLEB+  preparat dedykowany szczególnie do gleb o dużym stopniu degradacji, do zastosowania w formie oprysku zarówno roztworem wodnym, jak i wraz z gnojowicą i pofermentem. Zwiększona ilość substancji odżywczych i starterów powoduje natychmiastowe namnażanie się bakterii glebowych oraz ich prawidłowy rozwój w całej objętości cieczy roboczej. Roztwór roboczy oddziałuje  na wierzchnią warstwę gleby zaraz po  aplikacji. Mikroorganizmy zawarte w preparacie intensyfikują działanie mikro i makroelementów gnojowicy i pofermentu co korzystnie wpływa na wielkość plonu. Stosując Maxgleb+ ograniczamy zakwaszanie się gleby oraz stabilizujemy jej odczyn.  Odbudowuje się warstwa próchnicza gleby, zwiększając jej właściwości sorpcyjne. Stosowanie preparatu przywraca równowagę mikrobiologiczną co skutkuje poprawą kondycji roślin uprawnych. Prawidłowo przeprowadzona mineralizacja resztek pożniwnych poprzez wprowadzenie do gleby bakterii o ukierunkowanym działaniu, pozytywnie wpływa na obieg pierwiastków fosfor (P), potas (K), siarka (S) oraz optymalizuje gospodarkę azotową. Poprzez wzrost aktywności mikrobiologicznej następuje poprawa gruzełkowatości gleby co prowadzi do lepszej dostępności składników pokarmowych, skutkując wzrostem plonowania i lepszym plonem handlowym. Pożądana struktura gruzełkowata warstwy uprawnej gleby, stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowy – optymalny rozwój systemu korzeniowego roślin w warstwie uprawnej. Gruzełki tworzą przestrzenny, gąbczasty kompleks, który dzięki porowatej strukturze wchłania i zatrzymuje wodę oraz substancje odżywcze.

Opis

Preparat MAXGLEB+ posiada świadectwo kwalifikacji IUNG-PIB w Puławach i jest umieszczony w wykazie naturalnych środków z przeznaczeniem do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem SE/74/2022 oraz w wykazie nawozowych produktów mikrobiologicznych – pozycja 28.

 

ZALETY SYSTEMATYCZNEGO STOSOWANIA PREPARATU MAXGLEB+:

 • przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych
 • zwiększenie zawartości próchnicy i składników odżywczych w glebie
 • optymalizacja gospodarki azotowej w glebie – zwiększenie poziomu łatwo przyswajalnego azotu dla rośliny
 • zwiększenie magazynowania wody i minerałów w strukturach higroskopijnych
 • zwiększenie ilości łatwo przyswajalnych form fosforu
 • zwiększenie gruzełkowatości gleby
 • optymalny rozwój i zwiększenie systemu korzeniowego roślin w warstwie uprawnej
 • zwiększenie plonowania = większy plon handlowy
 • optymalizacja gospodarki nawozowej
 • ograniczenie ewentualnego rozwoju chorób grzybowych, przywrócenie równowagi mikrobiologicznej w glebie, ochrona fitosanitarna
 • ograniczenie możliwości wystąpienia stresu spowodowanego niedoborem wody w glebie
 • ochronę środowiska glebowego w tym dezaktywacja herbicydów poprzez przyspieszenie ich rozkładu jako efekt wytworzonej próchnicy

Skład:
Skład preparatu stanowi mieszanina 4 szczepów specjalnie dobranych bakterii glebowych z grupy Bacillus wyizolowanych z polskich gleb uprawnych oraz nośnik organiczny stanowiący pożywkę dla bakterii.

Dawkowanie:
Stosować w formie oprysku w ilości 250 g preparatu na 1 ha powierzchni uprawnej.

Przygotowanie roztworu:

– z wodą:

 • aplikacja pożniwna: 250 g preparatu wymieszać z 300 – 600 litrami wody
 • aplikacja przedsiewna: 250 g preparatu wymieszać z 300 – 600 litrami wody
 • aplikacja pogłówna (we wczesnej fazie rozwoju roślin): 250 g preparatu wymieszać z min. 600 litrami wody

Aplikację roztworu wykonać niezwłocznie po przygotowaniu cieczy roboczej. W przypadku aplikacji łącznej z innymi nawozami bądź środkami ochrony roślin preparat MAXGLEB+ dodawać w ostatniej fazie przygotowywania cieczy roboczej.

– z gnojowicą i pofermentem:

 • aplikacja pożniwna: 250 g preparatu wymieszać z gnojowicą lub pofermentem w ilości przeznaczonej na 1 ha
 • aplikacja przedsiewna: 250 g preparatu wymieszać z gnojowicą lub pofermentem w ilości przeznaczonej na 1 ha
 • aplikacja pogłówna: 250 g preparatu wymieszać z gnojowicą lub pofermentem w ilości przeznaczonej na 1 ha.

W celu dokładnego wymieszania się składników cieczy roboczej należy w pierwszej kolejności podać preparat mikrobiologiczny a następnie  dolać gnojowicę lub poferment.

Zaleca się 2 aplikacje w ciągu roku.

Przeznaczenie.
MAXGLEB+ dedykowany jest do upraw polowych, ogrodniczych, trawników oraz użytków zielonych.

Środki ostrożności i przechowywanie:
Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z preparatem. Przestrzegać zasad higieny osobistej, po zakończeniu pracy z preparatem dokładnie umyć części ciała narażone na kontakt z preparatem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od napojów i jedzenia. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Nie przechowywać w nieoznakowanym pojemniku.
Stosować tylko zgodnie z instrukcją zamieszczona na etykiecie.

Okres przydatności do użycia:
24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.

 

 

 

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MAXGLEB+ 1,25 kg – 5 ha”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *