Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych, powierzonych w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego – on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.premiumbakt.pl. Polityka prezentuje podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których te dane dotyczą, związane w szczególności z realizacją umów sprzedaży produktów i usług oraz obsługi zamówień, w tym dostawy produktów, a także informacje w zakresie wykorzystywania w Sklepie Internetowym plików cookies.

Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych – i użytkowników, których dane dotyczą jest firma: JMS-GLOBAL Sławomir Hruszka, ul. Graniczna 43, 93-428 Łódź, NIP 728-139-29-45, adres poczty elektronicznej: sklep@jms-global.pl, zwana dalej „Administratorem” i ”Sprzedawcą”

Dane udostępnione Administratorowi, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażanej przez Klienta odwiedzającego sklep internetowy – użytkownika sklepu, z poszanowaniem jego prywatności, w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży lub też w określonych przypadkach, w celu realizacji za pośrednictwem sklepu internetowego nieodpłatnych usług elektronicznych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO lub „Rozporządzenie RODO”http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora sklepu internetowego www.premiumbakt.pl jest: nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego pomiędzy Sprzedawcą (firmą JMS-GLOBAL) a Klientem (Kupującym) – Użytkownikiem sklepu internetowego www.premiumbakt.pl, polegającego na zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów lub usług oraz ich dostarczeniu zgodnie z wyborem Klienta.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, rejestracja konta użytkownika, subskrypcja Newslettera, dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.premiumbakt.pl, są dobrowolne, jak również podanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji wspomnianych zleceń, transakcji sprzedaży oraz obsługi zleconego zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie składania zamówienia określonych w formularzu danych, uniemożliwi realizację transakcji sprzedaży, co będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Administrator na również prawo przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, brak podania ich przez Klienta (Kupującego) uniemożliwia Administratorowi ich wykonanie. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów, zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta, stosując certyfikat SSL. Przekazane w związku z realizacją transakcji dane, nie zostaną sprzedane (w żadnym wypadku) ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim. W przypadku realizacji poprzez Sklep Internetowy płatności lub dostawy zakupionego przez Klienta Produktu, w zakresie niezbędnym dla realizacji tej dostawy lub płatności, Administrator przekazuje wybranemu przez Klienta Przewoźnikowi lub Operatorowi niezbędne dane dla realizacji tej transakcji, (na podstawie uprzedniego zlecenia dostawy lub płatności, wyrażonego przez Klienta w opcjach dostawy i płatności formularza zakupu).

Rodzaj przetwarzanych danych, cel i podstawy prawne

Administrator zbiera informacje dotyczące: osób fizycznych, dokonujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnych nie związanych z działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami (Użytkownikami, Kupującymi).

Powierzone dane przetwarzane są:

 • w związku ze składaniem przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • dla rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną w związku  obsługą subskrypcji Newslettera na podstawie zgody osoby, której dane te dotyczą, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia usługi Newsletter – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Klienci, dokonując transakcji w zakresie działalności gospodarczej, podają dodatkowo:

 • nazwę firmy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP.

W celu utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika, Klient podaje informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Rejestracja konta dla usługi Newsletter obejmuje informację o:

 • adres e-mail,

przy korzystaniu z usługi Newsletter, Klient podaje dodatkowo

 • numer telefonu.

Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest w formularzu przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej. Dostęp do Konta Klienta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta (Użytkownika konta klienta, Kupującego).

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności sklepu, mogą być przetwarzane dla ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu w jaki Klient korzysta z usług, w tym rozmiarów poniesionej szkody. W takim przypadku przetwarzanie Danych polega na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych lub ich usunięcia w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności sklepu Internetowego na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Na stronie sklepu internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (np. producenta produktu). Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu internetowego www.premiumbakt.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. W razie pytań, co do zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do Państwa dyspozycji, nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.

Ciasteczka – cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji po zalogowaniu na Koncie Klienta, a także dla anonimowych statystyk i analiz. Wykorzystywane w Sklepie Internetowym pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających Sklep, dają możliwość opracowywania statystyk dotyczących odwiedzin i przeglądanych produktów, dostarczają informacji o ruchu na stronach oraz o sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie używane są narzędzia Google Analytics. Pliki te nie zbierają danych osobowych, zawierają zwykle nazwę domeny z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą. Cookies sesyjne, związane są z daną sesją i istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej. Pozwalają stronom sklepu zapamiętać wybory dokonane przez Klienta na poprzedniej stronie, tak aby uniknąć ponownego wpisywania informacji. Cookies trwałe są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Również mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies, można to jednak zmienić w ustawieniach przeglądarki z której Klient korzysta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być pobierane informacje o adresie IP przypisanym do komputera Klienta, zewnętrznym adresie IP dostawcy Internetu, domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, jak również dane nawigacyjne, informacje o aktywacji linku lub odnośnika w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną jest – prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa.

Ciasteczka – cookies informacje dodatkowe

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hasłem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Artykuły na witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.