Preparaty doglebowe

POPRAWA ŚRODOWISKA GLEBOWEGO , WZROST ILOŚCI PRÓCHNICY W GLEBIE

Hodowla zwierząt i drobiu

DEZODORYZACJA ODCHODÓW ODZWIERZĘCYCH ORAZ ICH HIGIENIZACJA

Odpady komunalne I zielone

DEZODORYZACJA ODCHODÓW ODZWIERZĘCYCH ORAZ ICH HIGIENIZACJA

Ochrona środowiska i rozwój mikrobiologii

gospodarka ekologiczna, a przygoda z bakteriami

Postęp cywilizacyjny, uprzemysłowienie, wzrost liczby ludności oraz zwiększona konsumpcja spowodowały sukcesywną zmianę struktury odpadów trafiających na składowiska i do otoczenia. W 2013 roku firma JMS Global wraz ze swoimi współpracownikami postanowiła rozpocząć produkcję preparatów mikrobiologicznych mających na celu przyspieszenie rozkładu odpadów organicznych zapoczątkowując tym samym powstanie linii produktów pod nazwą PREMIUMBAKT. W tym celu JMS Global dołożył wszelkich starań aby jego produkty spełniały jak najwyższe standardy jakościowe a dzięki ścisłej i partnerskiej współpracy ze swoimi Klientami zmieniał i modyfikował zarówno skład jak i formę preparatów. Czerpiąc wiedzę z doświadczeń i wykorzystując sugestie swoich Klientów wyprodukowaliśmy preparaty, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować licząc, że tym samym będziemy mieli choć niewielki swój wkład w oczyszczaniu naszego środowiska naturalnego. W późniejszym etapie działalności zainteresowaliśmy się problemem higienizacji odpadów odzwierzęcych co zapoczątkowało naszą współpracę z branżą rolno – hodowlaną. W efekcie czego powstały kolejne preparaty mikrobiologiczne wzbogacając linie preparatów PREMIUMBAKT. Obecne ceny nawozów sztucznych i poszukiwania zamienników nawozów chemicznych pozwoliło nam rozwinąć naturalną linię produktów mikrobiologicznych – doglebowych. Produkty doglebowe w naturalny sposób  poprawiają produkcję rolną i pozwalają częściowo zastąpić nawozy sztuczne lub ograniczyć ich ilość.


Preparaty doglebowe

DOPUSZCZONE DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

POPRAWA JAKOŚCI GLEBY, WZROST BIOLOGICZNIE CZYNNEJ FRAKCJI PRÓCHNICZEJ, ZATRZYMANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH ORAZ WODY W GLEBIE

Preparaty doglebowe odbudowują warstwę próchniczą gleby, zwiększając jej właściwości sorpcyjne. Próchnica poprawia zasobność gleby. Jej związki magazynują od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gruntów. Stosowanie preparatów przywraca równowagę mikrobiologiczną co skutkuje poprawą kondycji roślin uprawnych. Prawidłowo przeprowadzona mineralizacja resztek pożniwnych poprzez wprowadzenie do gleby bakterii o ukierunkowanym działaniu, pozytywnie wpływa na obieg pierwiastków fosfor (P), potas (K), siarka (S) oraz optymalizuje gospodarkę azotową. Poprzez wzrost aktywności mikrobiologicznej następuje poprawa gruzełkowatości gleby co prowadzi do lepszej dostępności składników pokarmowych, skutkując wzrostem plonowania i lepszym plonem handlowym. Pożądana struktura gruzełkowata warstwy uprawnej gleby, stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowy – optymalny rozwój systemu korzeniowego roślin w warstwie uprawnej . Gruzełki tworzą przestrzenny, gąbczasty kompleks, który dzięki porowatej strukturze wchłania i zatrzymuje wodę oraz substancje odżywcze. Aplikacja preparatów ma znaczący wpływ na ograniczenie ewentualnego rozwoju chorób grzybowych, poprawia warunki wodno-powietrzne w glebie, dając również tym samym ochronę fitosanitarną.


Hodowla zwierząt i drobiu

DEZODORYZACJA ODCHODÓW ODZWIERZĘCYCH ORAZ ICH HIGIENIZACJA

Od zawsze produkcji zwierzęcej towarzyszył fetor. Dziś wielkość i szybki rozwój tej gałazi produkcji spowodował zwiększoną jej uciążliwość dla otoczenia. Dodatkowo niezhigienizowane odchody odzwierzęce mogą stanowić zagrożenie dla produkcji rolnej i pogorszenie jakości gleby oraz wód gruntowych poprzez wprowadzanie do nich pierwiastków chemicznych takich jak chociażby azot w formach nieprzyswajalnych lub trudno przyswajalnych przez rośliny. Poniższe preparaty na skutek swojego działania pozwalają w znacznym stopniu przeciwdziałać powyższemu jednocześnie działając skutecznie w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt.


Odpady komunalne i zielone

PRZYSPIESZENIE I HIGINIEZACJA PROCESÓW KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH , ODCIEKÓW ORAZ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH

Wzmożona konsumpcja , szybkie tempo życia i inne czynniki cywilizacyjne spowodowały ,że w naszych odpadach komunalnych znajduje się duża ilość pozostałości środków chemicznych przeznaczonych do celów gospodarczych. Nasze poniższe preparaty stosowane w odpowiedni sposób potrafią dzięki wysokiej koncentracji sprostać zadaniu przyśpieszenia procesów kompostowania odpadów komunalnych oraz ich higienizację.


Dobra komunikacja

Odpowiednie produkty

Konsultacje i prezentacje

Metody stosowania efekty