GLEBOSTAN 500g – 5 ha

755,00 

GLEBOSTAN odbudowuje warstwę próchniczą gleby, zwiększa jej właściwości sorpcyjne. Stosowanie preparatu przywraca równowagę mikrobiologiczną co skutkuje poprawą kondycji roślin uprawnych. Prawidłowo przeprowadzona mineralizacja resztek pożniwnych poprzez wprowadzenie do gleby bakterii o ukierunkowanym działaniu, pozytywnie wpływa na obieg pierwiastków fosfor (P), potas (K), siarka (S) oraz optymalizuje gospodarkę azotową. Poprzez wzrost aktywności mikrobiologicznej następuje poprawa gruzełkowatości gleby co prowadzi do lepszej dostępności składników pokarmowych, skutkując wzrostem plonowania i lepszym plonem handlowym. Pożądana struktura gruzełkowata warstwy uprawnej gleby, stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowy – optymalny rozwój systemu korzeniowego roślin w warstwie uprawnej. Gruzełki tworzą przestrzenny, gąbczasty kompleks, który dzięki porowatej strukturze wchłania i zatrzymuje wodę oraz substancje odżywcze.

Opis

Preparat GLEBOSTAN posiada świadectwo kwalifikacji IUNG-PIB w Puławach i jest umieszczony w wykazie naturalnych środków z przeznaczeniem do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem SE/73/2022 oraz w wykazie nawozowych produktów mikrobiologicznych – pozycja 27.

 

ZALETY SYSTEMATYCZNEGO STOSOWANIA PREPARATU GLEBOSTAN:

 • przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych
 • zwiększenie zawartości próchnicy i składników odżywczych w glebie
 • optymalizacja gospodarki azotowej w glebie – zwiększenie poziomu łatwo przyswajalnego azotu dla rośliny
 • zwiększenie magazynowania wody i minerałów w strukturach higroskopijnych
 • zwiększenie ilości łatwo przyswajalnych form fosforu
 • zwiększenie gruzełkowatości gleby
 • optymalny rozwój i zwiększenie systemu korzeniowego roślin w warstwie uprawnej
 • zwiększenie plonowania = większy plon handlowy
 • optymalizacja gospodarki nawozowej
 • ograniczenie ewentualnego rozwoju chorób grzybowych, przywrócenie równowagi mikrobiologicznej w glebie, ochrona fitosanitarna
 • ograniczenie możliwości wystąpienia stresu spowodowanego niedoborem wody w glebie
 • ochronę środowiska glebowego w tym dezaktywacja herbicydów poprzez przyspieszenie ich rozkładu jako efekt wytworzonej próchnicy

 

Skład:
Skład preparatu stanowi mieszanina 4 szczepów specjalnie dobranych bakterii glebowych z grupy Bacillus wyizolowanych z polskich gleb uprawnych oraz nośnik organiczny stanowiący pożywkę dla bakterii.

Dawkowanie:
Stosować w formie oprysku w ilości 100 g preparatu na 1 ha powierzchni uprawnej.

Przygotowanie roztworu:

 • aplikacja pożniwna: 100 g preparatu wymieszać z 200 – 300 litrami wody
 • aplikacja przedsiewna: 100 g preparatu wymieszać z 200 – 300 litrami wody
 • aplikacja pogłówna (we wczesnej fazie rozwoju roślin): 100 g preparatu wymieszać z min. 400 litrami wody
  Aplikację roztworu wykonać niezwłocznie po przygotowaniu cieczy roboczej.

Zaleca się 2 aplikacje w ciągu roku.
W trakcie aplikacji unikać dużego nasłonecznienia. Zabieg wykonywać w dni pochmurne lub w godzinach wieczornych.
W przypadku aplikacji łącznej z innymi nawozami bądź środkami ochrony roślin preparat GLEBOSTAN dodawać w ostatniej fazie przygotowywania cieczy roboczej.

Przeznaczenie.
GLEBOSTAN dedykowany jest do upraw polowych, ogrodniczych, trawników oraz użytków zielonych.

Środki ostrożności i przechowywanie:
Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z preparatem. Przestrzegać zasad higieny osobistej, po zakończeniu pracy z preparatem dokładnie umyć części ciała narażone na kontakt z preparatem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od napojów i jedzenia. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Nie przechowywać w nieoznakowanym pojemniku.
Stosować tylko zgodnie z instrukcją zamieszczona na etykiecie.

Okres przydatności do użycia:
24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.

 

 

 

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GLEBOSTAN 500g – 5 ha”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *